Waarheid is een groot geschenk

In een tiental studentensteden in Nederland wordt er regelmatig outreach gedaan. Studenten die Jezus al volgen, komen bij elkaar om vervolgens in tweetallen geloofsgesprekken aan te gaan met random studenten. Zo ook Paul*. Samen met zijn duo spraken ze een student aan die overtuigd atheïst is. Hij vertelde dat hij niet gelooft in een hemel en een hel. ‘We hebben daar maar niks op gezegd’, was het antwoord tijdens de nabespreking.  

Eerlijk gezegd snap ik dat nog ook. Als degene die tegenover je zit zó stellig is over deze waarheid, zou diegene dan nog open staan voor een andere waarheid? En hoe ga je dan goed onder woorden brengen waarom jij het tegenovergestelde gelooft? 

Aan de andere kant raakt het me. Vele studenten kennen de werkelijke inhoud van de Bijbel niet. Terwijl Johannes schrijft dat Jezus’ Woord de waarheid is (Joh 17:17). En Jezus claimt zelfs dat Híj de waarheid is (Joh 14:6). Is het dan niet onze plicht om deze waarheid bekend te maken? Voor te houden aan hen die deze waarheid mogelijk onbekend is? Het zal namelijk eeuwige impact hebben op hen die Jezus als waarheid zullen aannemen. 

Begrijp me goed, ook ik vind dat soms een hele uitdaging. Laten we daarom elkaar aansporen en van elkaar leren. De Waarheid is een groot geschenk. Houd het niet voor jezelf. 

Zodat we samen in elke studentenstad de waarheid zullen laten klinken.  

Zodat iedere student de kans krijgt Jezus persoonlijk te leren kennen. 

Meer inspiratie

Blog

He lives in you

Heb je er wel eens over nagedacht hoe het zou zijn geweest om één van Jezus’ leerlingen te zijn? Probeer je in te denken: drie jaar lang trek je met

Lees verder »
Blog

Een universele boodschap

De boodschap van de Bijbel is dat God alle volken op het oog heeft. Dat alles en iedereen omvattende karakter van het evangelie van Jezus Christus komt bij de evangelist

Lees verder »
Blog

Wie zeggen jullie dat ik ben?

De vraag naar wie Jezus is, wordt geregeld gesteld tijdens gesprekken met studenten. Bij het gespreksspel ‘Perspective’, heb je bij deze vraag de keuze uit vijf verschillende antwoorden, namelijk Jezus

Lees verder »