Wie zeggen jullie dat ik ben?

De vraag naar wie Jezus is, wordt geregeld gesteld tijdens gesprekken met studenten. Bij het gespreksspel ‘Perspective’, heb je bij deze vraag de keuze uit vijf verschillende antwoorden, namelijk Jezus was:  

– een revolutionair
– een groot geestelijk leider
– schepper en redder
– een leugenaar of gek
– een goddelijk wezen

Vaak kiezen mensen optie twee. Hun idee van wie Jezus is, is een beetje vergelijkbaar met wat de mensen in Jezus’ tijd van Hem dachten.  

“Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ Toen vroeg Hij hun: ‘En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?”.” Mattheüs 16:13-15  

De discipelen geven echter een heel ander antwoord op de vraag wie zij denken dat Jezus is, namelijk: 

“‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.’” Mattheüs 16:16 

Petrus geeft het ‘goede antwoord’ namens de discipelen. De discipelen zijn na al die tijd door te hebben gebracht met Jezus, op het punt gekomen dat ze beseffen dat Jezus meer is dan de profeten. Ze hebben Hem leren kennen als de verwachte messias1, de Zoon van de levende God.  

Hoewel veel mensen in de geschiedenis en nu, wel geloven dat Jezus een profeet was of een goede leraar, vertelt de Bijbel ons dus een ander verhaal over wie Jezus is.  C.S. Lewis schreef hier het volgende over:  

“Ik probeer hier te voorkomen dat iemand de heel domme uitspraak doet die mensen vaak over Hem (Jezus Christus) zeggen: “Ik ben er klaar voor om Jezus te aanvaarden als een goed moreel leraar, maar ik kan zijn bewering dat Hij God is niet aanvaarden.” Dat is juist datgene wat we niet moeten zeggen. Een man die alleen maar een mens was, en de dingen zei die Jezus zei, zou geen goed moreel leraar zijn. Hij zou óf een gek zijn – op het niveau van de man die beweert een gekookt ei te zijn – of anders de duivel uit de hel. U moet een keuze maken. Of deze man was, en is, de Zoon van God, of hij is een gek of erger… U kunt hem het zwijgen opleggen door hem een gek te noemen, U kunt hem bespugen en hem doden alsof hij een demon was; of U kunt aan zijn voeten vallen en hem Heer en God noemen. Maar laten we niet met die neerbuigende onzin aankomen dat hij een groot menselijk leraar was. Hij heeft die optie niet voor ons opengelaten. Dat lag niet in zijn bedoeling.”

C.S. Lewis,“Oversneden Christendom”, 52. 

Jezus beweerde zelf dat Hij God was2, het zou kunnen dat Hij loog, of dat hij gek was, of zelfs een bedrieger. Maar christenen belijden samen met Petrus en de discipelen dat Jezus is wie Hij zegt dat Hij is, namelijk de Zoon van de levende God, die de redding van de wereld mogelijk heeft gemaakt. Deze belijdenis is de ‘petra’, de rots waarop de Kerk is gebouwd en het Goede Nieuws dat wij verkondigen.3 

Toch was het niet alleen Petrus’ talent om verbanden te leggen, dat hem liet inzien wie Jezus is, want Jezus zegt tegen hem: “dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.”  

Mensen komen nooit uit zichzelf tot het inzicht wie Jezus echt is, het moet hen geopenbaard worden door de Vader, want alleen de Vader kent de Zoon (Mattheüs 11:27). Als je Jezus belijdt als jouw Redder en Zoon van God, ben je met Petrus gezegend, omdat de Vader je heeft geopenbaard wie Jezus is. En dan mag je net als de discipelen, door Jezus te volgen, blijven ontdekken dat Hij nog meer is en verassender en anders is, dan je ooit had gedacht. En mag je anderen vertellen en laten zien wie Jezus is, omdat we geloven dat God door ons heen werkt en dat Hij Zichzelf graag aan mensen wil openbaren. 


1 Er waren in de tijd van het Nieuwe Testament verschillende gedachten over hoe de messias zou zijn, een gangbare gedachte was dat hij net zoals koning David, de overwinning zou brengen op Israëls vijanden. Jezus voldeed in die zin niet aan de verwachtingen die mensen hadden, ook niet aan de verwachtingen van de discipelen. (Mattheüs 16:22-23) 
2 Sommige theologen zeggen dat Jezus nooit heeft beweerd dat hij God is. Maar dit komt wel voort uit zijn gedrag en uitspraken. Voor meer uitleg zie: https://www.gotquestions.org/Nederlands/Is-Jezus-God.html  
3 In Mattheüs 16:18 noemt Jezus Simon: ‘Petrus’, en hij zegt: “op die rots zal ik mijn kerk bouwen”. In het grieks is er een woordspel tussen de naam Petrus en het woord petra, wat ‘steen’ of ‘rotsblok’ betekent.  

Meer inspiratie

Blog

He lives in you

Heb je er wel eens over nagedacht hoe het zou zijn geweest om één van Jezus’ leerlingen te zijn? Probeer je in te denken: drie jaar lang trek je met

Lees verder »
Blog

Een universele boodschap

De boodschap van de Bijbel is dat God alle volken op het oog heeft. Dat alles en iedereen omvattende karakter van het evangelie van Jezus Christus komt bij de evangelist

Lees verder »
Blog

Herstellers

In zijn boek ‘Herstellers’ beschrijft Gabe Lyons drie globale groepen christenen.   – De Diehards gaan volop voor het evangelie en bewegen vooral binnen de christelijke bubbels.  – De Mengers willen niet

Lees verder »