Een universele boodschap

De boodschap van de Bijbel is dat God alle volken op het oog heeft. Dat alles en iedereen omvattende karakter van het evangelie van Jezus Christus komt bij de evangelist Lucas duidelijk naar voren. Er staan in de Bijbel twee boeken van Lucas – het evangelie volgens Lucas en het boek Handelingen – en die twee boeken vormen samen één verhaal. En in dat ene verhaal wordt vanaf begin tot eind, vanaf het begin van het evangelie tot aan het eind van het boek Handelingen, benadrukt dat de boodschap van het evangelie bestemd is voor heel de wereld.  

Ik laat het je zien. In Lucas 2:30 – aan het begin van het verhaal dus – zegt Simeon: ‘Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen.’ 

En aan het eind van het verhaal, in Handelingen 28:28, zegt Paulus tegen de Joden in Rome: ‘U moet dan ook weten dat God deze boodschap van redding al aan de andere volken bekendgemaakt heeft; zij zullen wel luisteren.’ 

En precies daar tussenin, in Lucas 24:47, staat ‘dat alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen’. 

Dat is één component van het alles omvattende karakter van het evangelie – het is bedoeld voor heel de wereld, voor alle volken. Dat is de breedte. Maar er is nog een component: de diepte. Het evangelie reikt door alle lagen van de samenleving heen. De breedte, dat is: overal. De diepte, dat is: alle mensen.  

Eén commentator verwoordt het zo: ‘Lucas’ openheid naar de volkeren heeft echter een bredere dimensie die wordt uitgewerkt in de manier waarop Jezus omgaat met mensen uit de verschillende lagen van de bevolking en in het bijzonder met hen die het moeilijk hebben. De kern en het bestaansrecht van het christelijk universalisme liggen volgens Lucas in Jezus’ open houding naar en zijn niet aflatende aandacht voor vrouwen, zieke mensen, tollenaars, zondaars en armen. Reeds de prediking van Johannes de Doper interpreteert Lucas in die richting: Johannes heeft aandacht voor de vragen en problemen van soldaten en tollenaars. Jezus’ aandacht voor élke mens vindt een hoogtepunt in de hoop die hij schenkt aan de crimineel die met hem gekruisigd wordt.’ 

God is veel ruimhartiger dan wij vaak zijn. Laat het ons gebed zijn dat we steeds meer op Hem gaan lijken.  

Meer inspiratie

Blog

He lives in you

Heb je er wel eens over nagedacht hoe het zou zijn geweest om één van Jezus’ leerlingen te zijn? Probeer je in te denken: drie jaar lang trek je met

Lees verder »
Blog

Wie zeggen jullie dat ik ben?

De vraag naar wie Jezus is, wordt geregeld gesteld tijdens gesprekken met studenten. Bij het gespreksspel ‘Perspective’, heb je bij deze vraag de keuze uit vijf verschillende antwoorden, namelijk Jezus

Lees verder »
Blog

Herstellers

In zijn boek ‘Herstellers’ beschrijft Gabe Lyons drie globale groepen christenen.   – De Diehards gaan volop voor het evangelie en bewegen vooral binnen de christelijke bubbels.  – De Mengers willen niet

Lees verder »