Waar deelname aan StudentLife toe kan leiden

Op 14 juli had ik met Lisanne en Jonathan afgesproken in een koffietent in de buurt van Zwolle. De kans is groot dat wij elkaar niet snel weer zullen zien. Ik heb Lisanne voor het eerst ontmoet tijdens de Passion Week die in het vroege voorjaar van 2017 door IFES in Leiden georganiseerd werd. Het was voor Lisanne het startschot om wekelijks mee te gaan doen in StudentLife-actiegroepen. Zo leerde zij haar geloof te delen met anderen. Samen breidden we het werk van StudentLife in Leiden in de maanden die volgden uit naar andere faculteiten. In juni van datzelfde jaar vertrok Lisanne naar Vancouver. 

De studie waarmee Lisanne in 2017 in Vancouver begon – een masterstudie in de bijbelvertaalwetenschappen – rondde ze in het voorjaar van 2019 af. In diezelfde tijd ontmoette zij daar Jonathan, een man van Duitsen bloed. Samen gingen zij halverwege 2019 naar Noord-Afrika, om zich samen te oriënteren op een eventueel langer verblijf in die regio. Op 3 oktober 2019 zijn Lisanne en Jonathan in Nederland getrouwd en mocht ik hen namens StudentLife feliciteren.

In de twee jaar die volgden hebben Lisanne en Jonathan zich intensief voorbereid op een uitzending naar Noord-Afrika. Die voorbereiding bestond onder meer uit een interne studie van 4 maanden in Duitsland en een veiligheidstraining in Zwitserland. Ook werden ze getraind in het werven van de fondsen die ze nodig hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Zodra die fondsen binnen zijn, kunnen Lisanne en Jonathan echt aan het werk als bijbelvertalers op de plaats van bestemming.

De organisatie waarvoor Lisanne en Jonathan gaan werken, heeft het verlangen om de mensen in Noord-Afrika de grote daden van God te verkondigen in hun moedertaal. Ze laat zich inspireren door Bijbelteksten als deze: ‘ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken’ (Hand. 2:6).

Bijbelvertalers gaan niet over één nacht ijs: een team heeft zo’n 20 jaar (!) nodig om de 16 stappen te zetten die leiden tot een acceptabel eindproduct. Een kwestie van lange adem dus!

Zoals het er nu naar uit ziet, kunnen Lisanne en Jonathan in augustus vertrekken naar Noord-Afrika en daar kijken ze enorm naar uit!

Ik vind het geweldig om God aan het werk te zien in het leven van Lisanne, van die eerste keer actiegroep in 2017 tot uitzending als Bijbelvertalers in 2021!

Wij wensen Lisanne en Jonathan veel zegen toe bij alle laatste voorbereidingen en straks op hun bestemming in Noord-Afrika!

PS: Wil je meer weten over het verhaal van Jonathan en Lisanne, hoe zij hun roeping ervaren hebben en wat er allemaal komt kijken bij Bijbelvertaalwerk? Kijk dan naar deze opname van hun informatieavond: https://youtu.be/Xh-ctdYf5ro (NB.: het geluid begint pas na 9 min.35)

Meer inspiratie

Blog

He lives in you

Heb je er wel eens over nagedacht hoe het zou zijn geweest om één van Jezus’ leerlingen te zijn? Probeer je in te denken: drie jaar lang trek je met

Lees verder »
Blog

Een universele boodschap

De boodschap van de Bijbel is dat God alle volken op het oog heeft. Dat alles en iedereen omvattende karakter van het evangelie van Jezus Christus komt bij de evangelist

Lees verder »
Blog

Wie zeggen jullie dat ik ben?

De vraag naar wie Jezus is, wordt geregeld gesteld tijdens gesprekken met studenten. Bij het gespreksspel ‘Perspective’, heb je bij deze vraag de keuze uit vijf verschillende antwoorden, namelijk Jezus

Lees verder »