De liefde van Christus

2 Korintiërs 5 vers 14: Wat ons drijft is de liefde van Christus.

Afgelopen weken zijn mij meerdere beelden bijgebleven. Allereerst de beelden vanuit Kabul, al die mensen die angst hebben en willen vluchten. Verschrikkelijk! Het tweede waren beelden van een voetbalwedstrijd in Frankrijk. Supporters die het veld op renden en in gevecht gingen met de spelers van de tegenstander. Waarom? Ten derde berichten van een collega, die een vervelende diagnose krijgt i.v.m. haar gezondheid. Verdrietig!

En dan lees ik in mijn Bijbel: ‘Wat ons drijft is de liefde van Christus.’  Wat moeten jij en ik daarmee in deze wereld vol agressie, pijn, leed, verdriet?

Paulus zag in dat de kruisiging van Jezus geen tragisch incident was, maar een doelgerichte daad van Gods liefde. Waarom was dat nodig? Om de relatie met zijn schepping, en vooral met de mensen van die schepping, te herstellen. Herstel wat zo enorm nodig is in deze wereld.

Paulus is door die liefdesdaad, hoe onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk ook, gegrepen. Hij wil alles wat hij nu doet, doen vanuit die liefde. Hij wil dat doorgeven en bekend maken, in woord en in daad. Ook in moeilijke, vervelende omstandigheden, die we regelmatig niet begrijpen.

Ben jij, ben ik, zo gegrepen door die onbegrijpelijke liefdesdaad van Jezus? Daarmee zijn nog niet al die verschrikkelijke dingen die gebeuren weg. Maar, in het klein, in mijn en jouw eigen omgeving, kan dan wel herstel plaatsvinden. Ook in moeilijke of onbegrijpelijke omstandigheden. Doe jij mee?

Meer inspiratie

Blog

He lives in you

Heb je er wel eens over nagedacht hoe het zou zijn geweest om één van Jezus’ leerlingen te zijn? Probeer je in te denken: drie jaar lang trek je met

Lees verder »
Blog

Een universele boodschap

De boodschap van de Bijbel is dat God alle volken op het oog heeft. Dat alles en iedereen omvattende karakter van het evangelie van Jezus Christus komt bij de evangelist

Lees verder »
Blog

Wie zeggen jullie dat ik ben?

De vraag naar wie Jezus is, wordt geregeld gesteld tijdens gesprekken met studenten. Bij het gespreksspel ‘Perspective’, heb je bij deze vraag de keuze uit vijf verschillende antwoorden, namelijk Jezus

Lees verder »