Hoe om te gaan met moeilijkheden in je leven

Als je onder studenten werkt moet je uiteraard weten hoe het met hen gaat. Het was groot in het nieuws: veel studenten ervaren psychische problemen. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het Trimbos-instituut, het RIVM en GGD GHOR Nederland. 

Even kort wat informatie uit dit onderzoeksrapport van ruim 100 pagina’s: 

– Meer dan de helft van de studenten (51 procent) ervaart psychische klachten, van wie 12 procent in ernstige mate. 
– Maar er zijn ook studenten die het nog moeilijker hebben: 26 procent laat weten soms gedacht te hebben liever dood te zijn. 

Vooral dit tweede cijfer is wellicht nog al schokkend. Er zijn ook enkele conclusies: 

– Bij studenten met een sterke positieve mentale gezondheid of veerkracht komen minder vaak psychische klachten voor. 
– Om de mentale gezondheid van studenten te versterken is het belangrijk om vanuit praktijk, beleid, onderzoek en maatschappij samen te kijken naar hoe we voor studenten een omgeving kunnen creëren die hun welbevinden bevordert en hun mentale gezondheid niet schaadt. 

Als je dit leest zie je ook in welke richting men denkt om tot oplossingen te komen voor dit probleem. En die snap ik, en ik ben er ook niet op tegen. Maar ik denk dat men een belangrijk element mist, dat we in de Bijbel kunnen terugvinden. In de Bijbel lezen we ook over mensen die liever dood willen, mensen die het mentaal moeilijk hebben, mensen die klachten hebben. Ook Jezus ervoer moeilijkheden. Ik voel me ook niet altijd gelukkig, ik ervaar soms ook klachten. Ik heb ook een periode gehad waarin psychische klachten mijn functioneren deels in de weg stonden. 

En dan nu het element dat ik zou willen toevoegen. Ik citeer uit het Bijbelboek I Samuël:

En David geraakte zeer in het nauw …
Maar David sterkte zich in de Here, zijn God.

I Sam. 30:6

God is de schepper, en Hij kent jou en mij. En als jij God kent, dan verandert er wat, of misschien wel alles. Zeker, soms kan je ook worstelen met moeilijkheden, maar je hebt een onvoorwaardelijke en onuitputtelijke krachtbron. Vol Liefde. Vol begrip. Vol aanvaarding. Zonder voorwaarde. Zonder te hoeven presteren. Bij Hem kun je altijd met alles terecht! 

Mijn ervaring is dat Hij mijn basis is voor een sterke positieve mentale gezondheid of veerkracht. En dat gun ik iedere student, omdat het zo veel verschil maakt. Daarom zet ik mij in om met studenten hierover in contact te komen, en een heel klein beetje te helpen om de grote nood onder studenten te verminderen. 

Meer inspiratie

Blog

He lives in you

Heb je er wel eens over nagedacht hoe het zou zijn geweest om één van Jezus’ leerlingen te zijn? Probeer je in te denken: drie jaar lang trek je met

Lees verder »
Blog

Een universele boodschap

De boodschap van de Bijbel is dat God alle volken op het oog heeft. Dat alles en iedereen omvattende karakter van het evangelie van Jezus Christus komt bij de evangelist

Lees verder »
Blog

Wie zeggen jullie dat ik ben?

De vraag naar wie Jezus is, wordt geregeld gesteld tijdens gesprekken met studenten. Bij het gespreksspel ‘Perspective’, heb je bij deze vraag de keuze uit vijf verschillende antwoorden, namelijk Jezus

Lees verder »