Ik? Priester?

“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.” 1 Petrus 2:9 

Ik? Priester? Ik draag toch geen witte linnen jurk met kwastjes aan de onderkant?  
Vroeger waren priesters levieten die als het ware tussen God en mensen in stonden. Ze brachten mensen bij God en God bij mensen. Daarvoor brachten ze ontzettend veel offers. Letterlijk offeren hoeven we gelukkig niet meer te doen (stel je voor, alle vega varianten die aangedragen zouden worden). Jezus heeft Zichzelf namelijk als ultiem Offer gegeven voor de hele mensheid. Maar daarmee is het priesterschap blijkbaar niet afgeschaft. “… een koninkrijk van priesters …” Hoe werkt dat dan, anno 2021?  

Ik geloof dat de hoofdtaak van een priester niet veranderd is. Wij, als priesters, mogen mensen bij God brengen en God bij mensen. Want velen kennen de waarheid over Jezus nog niet, terwijl zijn hart ook naar hen uitgaat.  
Hoe kunnen we dan een goede priester zijn? “Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij (…) door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen.” (2:12) 
Laten we met ons hoofd in de hemel en onze voeten op de aarde leven. Zorg dat je niet hetzelfde denkt en doet als de wereld, maar wees een voorbeeld voor de mensen om je heen. Streef naar wat boven is maar zonder je niet af van wat er op aarde gebeurd.  

Dus jij? Priester? Zeker! Jij kunt mensen bij God brengen door voor hen te bidden en daarin te volharden. En je kunt God bij de mensen brengen door als kind van God door het leven te gaan en zo iets van Hem te laten zien. Trek daarbij gerust je eigen favoriete setje kleding uit de kast.     

Meer inspiratie

Blog

He lives in you

Heb je er wel eens over nagedacht hoe het zou zijn geweest om één van Jezus’ leerlingen te zijn? Probeer je in te denken: drie jaar lang trek je met

Lees verder »
Blog

Een universele boodschap

De boodschap van de Bijbel is dat God alle volken op het oog heeft. Dat alles en iedereen omvattende karakter van het evangelie van Jezus Christus komt bij de evangelist

Lees verder »
Blog

Wie zeggen jullie dat ik ben?

De vraag naar wie Jezus is, wordt geregeld gesteld tijdens gesprekken met studenten. Bij het gespreksspel ‘Perspective’, heb je bij deze vraag de keuze uit vijf verschillende antwoorden, namelijk Jezus

Lees verder »